27.sednica Skupštine grada Valjeva

Gradske vesti Najnovije vesti

Na današnjoj 27. sednici Skupštine grada Valjeva, na predlog šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Radoice Rstića, usvojen je zaključak da se za period oktobar 2022. godine, u kojem nije bila isporučena toplotna energija, svim krajnjim kupcima kojima se cena topltotne energije obračunava paušalno po metru kvadratnom umanji i fakturiše samo fiksni deo cene i to:  za stambeni i poslovni prostor ukupan iznos će biti 30,42 dinara po metru kvadratnom, a za poslovni prostor  34,  92 dinara po metru kvadratnom, dok korisnicima koji plaćaju račune po potrošnji, neće stići obračun, jer toplotna energija nije ni isporučena tog meseca.

 

Odbornici su na današnjoj 27. sednici usvojili Izveštaj o realizaciji programa poslovanja PD Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko – Tamnava“ Ub za 2021. godinu, kao i izveštaje o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ i JKP – a „Vodovod“, „Vidrak“, „Polet“ i „Toplana“, za period od 1.1.2022. godine do 30.6.2022. godine.

Usvojene su izmene i dopune programa poslovanja JKP – a „Vodovod“ i „Vidrak“ za 2022. godinu, kao i program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP „Vidrak“ za 2022. godinu.

Usvojena je Odluka o umanjenju iznosa fakturisane usluge grejanja JKP „Toplana“ Valjevo. Ovom odlukom je predviđeno da korisnicima grejanja koji svoje obaveze iz prethodnog meseca izmire do 15 – og u tekućem mesecu, za taj mesec se umanji račun za 5%, uz uslov da nemaju prethodnih spornih dugovanja, osim obaveza koje su nastale za taj mesec.

Usvojena je Druga izmena Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini. Druga izmena ovog programa se vrši na osnovu zahteva JKP „Toplana“ Valjevo i zahteva JKP „Vidrak“ Valjevo, za promenu sredstava, kao i na osnovu definisanih iznosa iz već potpisanih ugovora.

Na osnovu zahteva JKP „Toplana“ Valjevo, Druga izmena Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda je za prenamenu sredstava od 11.710.000,00 dinara na dve pozicije:

– iznos od 4.370.000,00 dinara je predviđen za nabavku i izgradnju toplotnih podstanica za Zavod za javno zdravlje, Nacionalnu službu za zapošljavanje i Istorijski arhiv, kao i za projekat rekonstrukcije merno – regulacione stanice sa izgradnjom prateće opreme za prelazak na gas na teritoriji grada Valjeva;

– iznos od 7.340.000,00 dinara je previđen za nabavku i ugradnju instalacija komprimovanog prirodnog gasa za potrebe gasifikacije.

Na osnovu zahteva JKP „Vidrak“ Valjevo, Druga izmena je takođe za prenamenu sredstava, isto na dve pozicije:

– specijalizovane usluge u iznosu od 5.527.111,54 dinara: za aktivnosti na uklanjanju divljih deponija 1.000.000,00 dinara i za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa Elaboratom predloga mera za sanaciju i rekonstrukciju Transfer stanice i Reciklažnosg centra u Valjevo u iznosu od 4.527.111,54 dinara;

– subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama. Iznos od 7.500.000,00 dinara je predviđen za kapitalnu subvenciju javnom nefinansijskom preduzeću JKP „Vidrak“. Od ukupno opredeljenog iznosa je predviđeno 2.500.000,00 dinara za nabavku posuda za primarnu selekciju otpada i 5.000.000,00 dinara za nadogradnje ( ruka sa kašikom krokodilkom – grajfer ) na postojeće vozilo koje će biti u funkciji uklanjanja divljih deponija.

Odbornici su usvojili predlog prve izmene Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2022. godinu.

Ove mere su planirane u iznosu od 41.655.000 dinara za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Iznos je povećan za 8.405.000, zbog velikog interesovanja i broja podnetih, a nerealizovanih zahteva. Za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede sada je opredeljeno 895.000 dinara, u odnosu na milion dinara koliko je prvobitno planirano. Za ovu meru nema podnetih, a nerealizovanih zahteva i neutrošena sredstva od 105.000 dinara će biti relocirana u korist drugih mera.

Mere ruralnog razvoja smanjuju se sa dva miliona, na milion dinara, jer je utvrđeno da je za ovu meru dovoljan novi planirani iznos.
Za organsku proizvodnju će se izvdojiti 400.000 dinara, umesto 600.000, jer nema podnetih, a nerealizovanih zahteva.
Dodatna sredstva su opredeljena za mere ruralnog razvoja i na ovoj pozicije dodato 300.000 dinara na prvobitno planiranih milion dinara. Za podršku mladima u ruralnim sredinama biće odvojeno tri miliona dinara više, što je ukupno 13 miliona dinara. Za program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja je opredeljeno 85, umesto 75 miliona dinara.

Usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2022. godinu. LAPZ – om su prdviđene mere aktivne politike zapošljavanja koje su u skladu sa merama koje su predviđene NAPZ. To su tri mere koje će se sprovoditi u 2022. godini i to:

  1. stručna praksa, ukupno 20 lica;
  2. subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima, 20 lica i
  3. subvencije za samozapošljavanje, 30 lica.

Usvojena je Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Valjeva. U gradu Valjevu zbog smanjenja troškova za utrošenu električnu energiju za javno osvetljenje i troškova za održavanje javnog osvetljenja postoji potreba i interesovanje za relizaciju projekta javno – privatnog parnerstva bez elemenata koncesije.

Takođe, usvojena je Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat. parcele broj 2018/4 KO Valjevo, u površini od 0.08.30 ha, radi ispravke granice susedne kat. parcele u KO Valjevo, površine 0.43.54 ha, koja je u vlasništvu Todorović Nikole, kao i Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat.parcele broj 580/3 KO Divčibare. Grad Valjevo otuđuje iz javne svojine, a GP „Greda“ Valjevo pribavlja u svojinu, neposrednom pogodbom građevinsko zemljište u površini od 0.03.67 ha, radi ispravke granice susedne kat. parcele broj 582/1 KO Divčibare, površine 0.80.12 ha, koja je u vlasništvu GP „Greda“ Valjevo.

U okviru kadrovskih pitanja,  usvojeno je rešenje o imenovanju direktora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo. Za direktora je imenovana Bojana Savčić, diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Takođe, usvojeno je rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP za upravaljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“. Za v.d. direktora imenovan je Ivan Beljić, master poslovni informatičar iz Valjeva. Mandat vršioca dužnosti traje do imenovanja direktora po sprovedenom konkursu, a najduže jednu godinu.

B.J.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *