Edukativna sesija sa zdravstvenim radnicima odeljenja ginekologije Doma zdravlja u Valjevu

Gradske vesti Najnovije vesti

Članica Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i saradnica Organizacije za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA, Svetlana Janković Beljanski, održala je edukativnu sesiju sa zdravstvenim radnicima odeljenja ginekologije Doma zdravlja u Valjevu. Sesija je održana 7. jula 2022. godine u prostorijama Doma zdravlja u Valjevu u cilju povećanja kapaciteta zdravstvenih radnika za postupanje sa ženama sa invaliditetom.

Edukativna sesija je održana u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika. Projekat realizuje Organizacija za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA). Projektne aktivnosti će realizovati članice Inicijative iz Novog Kneževca, Užica, Temerina, Vranja, Raške i Valjeva.

Cilj projekta je da se poveća nacionalni kapacitet za pružanje integrisanih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama sa invaliditetom, da se omogući da žene sa invaliditetom donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uz poštovanje njihovih ljudskih prava i dostojanstva.

Svetlana Janković Beljanski je sa zdravstvenim radnicima odeljenja ginekologije Doma zdravlja u Valjevu govorila o preprekama sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava, nepristupačnosti zdrasvtvenih ustanova (arhitektonska, komunikacijska, informacijska) i predstavila je smernice za postupanje zdravstvenih radnika sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta. Svetlana je istakla da je Dom zdravlja u Valjevu nakon renoviranja pristupačan ženama sa invaliditetom, da je na odeljenju ginekologije obezbeđena odgovarajuća oprema koja omogućava nesmetano obavljanje pregleda.

 

Doktorica Ivana Rakić sa odeljenja ginekologije istakla je da su prepoznate prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom i da su obezbeđeni adekvatni uslovi za obavljanje pregleda.

– Dom zdravlja Valjevo ima pristupnu rampu za žene sa invaliditetom, lift koji vodi do ginekološkog odeljenja, pristupačan toalet i hidraulične ginekološke stolove. Žene sa invaliditetom u manjem procentu dolaze na ginekološke preglede u odnosu na žene bez invaliditeta. Do sada smo imali dve žene sa oštećenjem sluha kojima smo vodili trudnoće, komunikacija se nesmetano odvijala pisanjem na papiru. Na preglede dolaze i žene sa fizičkim, mentalnim i intelektualnim invaliditetom, najčešće uz pratnju nekog od članova porodice.

Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA je u saradnji sa UNFPA sprovela nekoliko inicijativa koje su bile usmerene na jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom za samozastupanje i zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava u navedenih šest lokalnih zajednica, među kojima je i Valjevo. Zahvaljujući intenzivnoj mentorskoj podršci žene sa invaliditetom su osnažene da mapiraju postojeće barijere na planu očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, da ih prezentuju javnosti i ključnim akterima lokalne zajednice, kao i da sprovedu konkretne akcije zagovaranja za poboljšanje situacije.

Pored uspešnih akcija, neposredan rezultat bilo je i osnivanje mreže Inicijative žena s invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji. Nastavkom projektnih aktivnosti dodatno se podržava i osnažuje kapacitet mreže u opštinama u kojima je ostvaren vidljiv napredak, kao i za proširenje njenog delovanja na druge lokalne sredine.

Projektom su predviđeni paralelni edukativni programi, kako za žene s različitim vrstama invaliditeta, u cilju njihovog osnaživanja za samozastupanje i osvešćivanja važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, tako i za medicinske stručnjake kako bi se unapredilo njihovo postupanje sa ženama sa invaliditetom na ginekološkim odeljenjima, bez diskriminacije i komunikacionih barijera.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *