Javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Gradske vesti

Treću godinu za redom, u Valjevu će biti raspisan javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Valjeva. Ovaj javni poziv će biti zvanično otvoren od sutra (5. oktobar) i trajaće do 31. decembra 2023. godine. Ukupno planirana sredstva u ovom periodu do 31. decembra su 25 miliona dinara, od čega je Ministarstvo za rudarstvo i energetiku opredelilo 15, a lokalna samouprava 10 miliona dinara.

Viktor Mićić, zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva i predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije najavio je šta građane očekuje ove godine.

„Bitno je naglasiti da je cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u  domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva. Ove godine biće sprovedeno osam mera energetske efikasnosti“, rekao je Mićić.

To su:

  1. zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkih omotača,
  2. postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom porstoru,
  3.  postavljanje tehničke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice,
  4. zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju efikasnijim kotlom na biomasu,
  5. ugradnja toplotnih pumpi,
  6. zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže grejnih tela i pratećih pribora,
  7. ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,
  8.  ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju elektične energije za sopstvene potrebe.

Mićić je dalje pojasnio:

„Za svaku od ovih mera energetske sanacije, ograničena su maksimalna ukupna sredstva, kao i prošle godine. Usklađeni su limiti, što je za oko 10% više nego prošle godine. Maksimalan udeo bespovratnih sredstava za pojedinačne mere iznosi 50% od ukupne vrednosti projekta. Pored mogućnosti prijave za pojedinačne mere, građani imaju mogućnost prijave i za jedan od paketa mera, sa višim udelom bespovratnih sredstava. „

Predviđena su tri paketa –osnovni, standardni i napredni

Smisao osnovnog paketa je dodatni podsticaj smanjenju potrošnje energije za grejanje i u osnovni paket spadaju prve tri mere. Radi se o izmeni stolarije i ugradnji izolacije i predviđeno je 55% subvencije.

Standardni paket se odnosi na podsticaj i smanjenje emisije štetnih gasova, nadograđuje se na osnovni paket i predviđa ugradnju kotlova na biomasu ili ugradnju toplotne pumpe, uz sve to je moguća i ugradnja i nove cevne mreže sa kupovinom kotla, a subvencioniše se u visini do 60%.

Napredni paket podrazumeva sve ove prethodne pakete, uz primenu solarne energije kao obnovljivog vida energije, poput ugradnje solarnih kolektora i solarnih panela  i maksimalni udeo bespovratnih sredstava je 65%.

Ove godine je moguće po pojedinačnim merama podneti dve prijave, u ovoj kombinaciji ponuđenih paketa i mera

Krajnji korisnik ima pravo da podnese samo jednu prijavu za domaćinstvo, pri čemu domaćinstvo  može obuhvatiti više pojedinačnih stambenih objekata na istoj lokaciji i istoj katastarskoj parceli.

Izgrađeni objekat mora biti legalan

U ovom momentu se uključila i Svetska banka za obnovu i razvoj i ona ima određena pravila, koja moraju da se ispoštuju. Razlika u odnosu na prethodne godine je da izgrađeni objekat mora biti legalan, odnosno mora imati dokaz o legalnosti. U prijavnom obrascu se to jasno vidi, a to znači da je potrebno da objekat ima upotrebnu dozvolu, ili rešenje o ozakonjenju, ili izvod iz lista nepokretnosti iz koga proizilazi da je objekat upisan u skladu sa propisima o izgradnji.

Ostala dokumentacija je nepromenjena. Ove godine nema rangiranja  po broju članova domaćinstva i za prijavu je potrebna samo kopija ili očitana lična karta podnosioca prijave.

Preuzimanje dokumentacije i dodatne informacije

Preuzimanje dokumentacije za ovaj javni poziv je kao i do sada, preko internet stranice Grada Valjeva www.valjevo.rs ili u prizemlju Gradske uprave. Sve potrebne informacije se mogu dobiti na broj telefona 014/294-790 ili na mejl energetska.sanacija@valjevo.rs.

Komisija obilazi objekte dva puta

Komisija obilazi objekte dva puta, na početku kada konstatuje da li su tačni podaci iz prijave i na kraju da li su izvedeni radovi. Nakon izdatog rešenja da su radovi završeni, direktni korisnik može ostvariti pravo da mu se isplati subvencija.

Grad će vršiti prenos sredstava isključivo pravnim subjektima. Nakon što domaćinstvo uplati privrednom subjektu celokupnu svoju obavezu, nakon realizovanog projekta energetske sanacije, Komisija izlazi na teren, konstatuje da su radovi završeni i potom se ostvaruje pravo na subvenciju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *