Na sednici Gradskog veća usvojen novi Lokalni akcioni plan za decu grada Valjeva

Gradske vesti

Na danas održanoj 57.sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva za period 2022 – 2027. godine.
Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Zora Bojičić, obrazložila je predlog odluke i naglasila da su realizovane brojne aktivnosti u saradnji sa civilnim sektorom, a sve u cilju poboljšanja položaja dece u svim prioritetnim segmentima.

„Kao najznačajnije treba izdvojiti besplatnu školu plivanja za učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, od kojih je do sada naučilo da pliva preko 2000 dece. Od 2018. godine, grad Valjevo u okviru ovog strateškog dokumenta realizuje i organizuje besplatno letovanje za pedesetoro dece iz socijalno – ugroženih porodica sa seoskog područja. Za vreme panedemije ova aktivnost je bila prekinuta, a sada teku pripreme za nastavak ove aktivnosti. Ovaj dokument sadrži sledeće komponente: smanjenje siromašva dece, unapređenje obrazovanja i kulture dece, unapređenje zdravlja dece, unapređenje položaja dece sa posebnim potrebama, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, položaj i prava dece bez roditeljskog staranja, smanjenje asocijalnog ponašanja i informisanost dece i roditelja. Kao najznačajniju novu aktivnost koju ovaj strateški dokument sadrži, jeste nabavka besplatnih udžbenika za sve učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Valjeva , u cilju unapređenja dostupnosti obrazovanja“, naglasila je Zora Bojičić.

Lokalni plan akcije za decu grada Valjeva je strateški dokument kojim se definiše i reguliše opšta politika Grada prema deci za period 2022 – 2027. godine i zasnovan je na ključnim principima Nacionalnog plana akcije za decu koji je usvojila Vlada Republike Srbije.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je kao novu aktivnost posebno naglasio nabavku udžbenika za đake prvake svih osnovnih škola na teritoriji grada Valjeva, i najavio u narednom periodu i druge mere koje budu planirane ovim dokumentom će se sprovoditi.

Najvažniji cilj izrade Lokalnog plana akcije za decu je da se definišu strateški ciljevi i mere, koje bi uključile sve segmente života dece, doprinele unapređenju njihovog položaja u društvu, kao i podizanju nivoa svesti naše zajednice o stanju dece i o njihovim potrebama.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *