Održana 88. sednica Gradskog veća

Gradske vesti

Danas je održana 88. sednica Gradskog veća, na kojoj je prihvaćena Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javno – privatnog partnerstva za rekonstrukciju, zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Valjeva. Skupština grada Valjeva, na sednici održanoj dana 31.10.2022. godine, donela je Odluku o pokretanju postupka realizacije javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Valjeva, kojom je pokrenut postupak za realizaciju navedenog projekta. Na osnovu ovlašćenja sadržanih u navedenoj odluci, rešenjem Gradskog veća grada Valjeva, imenovan je Stručni tim. Predlog ovog projekta dostavljen je Komisiji za javno – privatno parterstvo, koja je dala pozitivno mišljenje da se navedeni projekat može realizovati u formi javno – privatnog parterstva.

Utvrđena je odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju predloga koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig. Na osnovu navedene odluke, raspisan je Javni poziv, a kako do dana označenog za dostavljanje i otvaranje ponuda nije pristigla nijedna ponuda, predloženo je donošenje ove odluke.

Razmatran je Zaključak o usvajanju izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2022. godinu. Razlog za usvajanje izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za prethodnu godinu je evidentiranje stanja sistema za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva. Prihvaćen je i Operativni plan odbrane od poplava, za vode II reda grada Valjeva za 2023. godinu, a razlog za donošenje  Operativnog plana je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva.

Utvrđen je Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo za 2023. godinu. Za sprovođnje predloženog Programa sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara, planirana su budžetom grada Valjeva za 2023. godinu, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prethodno dalo saglasnost na navedeni program. Takođe, prihvaćen je i Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi. Ovim pravilnikom se utvrđuju kriterijumi i postupak za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava predviđeni Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo.

Prihvaćena je Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne milicije grada Valjeva, kao i  Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika. Ovom odlukom se uređuju uslovi, organizacija, način obavljanja javnog linijskog prevoza putnika i način registracije i overe reda vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Valjeva.

Razmatrana je odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom za piće i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Valjeva.

Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama statuta Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Poslovnik o radu Gradskog veća grada Valjeva. Uspostavljanje elektronskog sistema funkcionisanja Gradskog veća putem elektronske dostave akata, glasanja upotrebom elektronskog sistema i čuvanja tonskih zapisa sa integralnim tekstovima usvojenih akata, uslovilo je potrebu usaglašavanja Poslovnika sa novim načinom organizacije i rada ovog organa.

Razmatran je Zaključak povodom statusne promene pripajanja JKP-a „Polet“ JKP-u „Vidrak“. Gradsko veće nalazi da je uz uvažavanje razloga za podnošenje inicijative Nadzornog odbora JKP „Polet“ i prihvatanje iste od strane Nadzornog odbora JKP „Vidrak“, u cilju činjenica vezanih za funkcionisanje i obavljanje komunalnih delatnosti organizovanjem jednog pravnog subjekta, neophodno sačiniti Elaborat o opravdanosti navedene statusne promene, koji će biti dostavljen Skupštini grada Valjeva, u cilju odlučivanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Valjevo, za period 1.1.2022 – 31.12.2022. godine.

Doneto je Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Valjeva. Dozvoljeni broj taksi vozila na teritoriji grada Valjeva iznosi 360 vozila.

/redakcija/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *