Održana sednica Gradskog veća

Gradske vesti Najnovije vesti

Na današnjoj 71. sednici Gradskog veća, prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za 2022. godinu. Rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević, obrazložio je pomenuti izveštaj, koji se odnosi na period od 1. januara do 30. septembara 2022. godine.

„Ovo je drugi izveštajni period, januar – sepembar 2022. godine. U ovom periodu, ukupna javna sredstva na prihodnoj strani budžeta realizovala su se u iznosu od 3.417.913.165,73 dinara ili 75,58 % u odnosu na planirane. Tekući prihodi i prihodi od donacija koje pristižu u kontinuitetu, za prvih devet meseci realizovani su u iznosu od 2.855.391.786,75 ili 72,59 % u odnosu na planirane. Najznačajniji prihod jeste porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.588.918.793.05 ili 74,35 u odnosu na planirane. Porez na imovinu, za prvih devet meseci je realizovan u iznosu od 410.288.174.12 ili 73,36 %. Što se tiče rashodne strane budžeta, ukupna javna sredstva za prvih devet meseci  su realizovana u iznosu od 2.825.111.066,39 ili 62, 47% u odnosu na planirane“, objasnio je Tabašević.

Takođe, prihvaćen je i program javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu. Javna rasprava se sprovodi od 4 – 18. novembra 2022. godine. Nacrt Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu će biti postavljen na internet stranici grada Valjeva: www.valjevo.rs . Prezentacija i rasprava o predloženom nacrtu održaće se 10. novembra 2022. godine u sali Skupštine grada Valjeva, sa početkom u 18 časova. Učesnici u javnoj raspravi su građani, udruženja, stručna i ostala javnost, a sve inicijative, predlozi, sigestije za izmene i dopune nacta se mogu dostaviti na elektronsku adresu: budzet.pitanja@valjevo.org.rs , na adresu Grad Valjevo, Karađorđeva  br. 64, sa naznakom „Predlozi za izmene i dopune nacrta Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu“, ili se mogu predati na pisarnici Gradske uprave Valjeva.

Ukupna javna sredstva planirana nacrtom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu iznose 4.640.233.000,00. Tekući prihodi su planirani u iznosu od 4.106.100.000,00, porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 2.383.487.000,00, dok su ukupna sredstva sa rashodovne strane planirana u iznosu od 4.640.233.000,00.

Članovi Gradskog veća utvrdili su rešenje u kome se poništavaju lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta apartmanskog tipa na kat. parceli broj 887/8 KO Divčibare. Prigovor na lokacijske uslove podneo je Republički urbanistički inspektor Odeljenja Republičke urbanističke inspekcije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u kome se navodi da lokacijski uslovi nisu izdati u skladu sa Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije za turističko mesto Divčibare. Uvidom u stručno mišljenje Komisije za planove grada Valjeva, utvrđeno je da je komisija povodom osnovanosti navoda sadržanih u prigovoru predložila da nadležni organ usvoji prigovor urbanističkog inspektora i donose rešenje o poništavanju lokacijskih uslova.

Prihvaćeno je rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizacijuu i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Valjeva.

 

B.J.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *