Potpisani ugovori sa upravnicima zgrada u okviru projekta „Bolja energija“

Gradske vesti Najnovije vesti

U okviru USAID-ovog projekta “Bolja energija”,u Valjevu su danas potpisani ugovori za realizaciju projekta sufinansiranja mera energetske sanacije sa upravnicima pet stambenih zajednica i izvođačima radova.

Početkom novembra, projekat “Bolja energija” je otpočeo konkretne aktivnosti na realizaciji sufinansiranja mera energetske sanacije pet stambenih objekata u Valjevu.

„Grad Valjevo je prošle godine prvi put, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike započeo realizaciju projekta koji se odnosi na unapređenje energetske efikasnosti objekata u našem gradu. U okviru tih mera, nalazi se i mera koja se odnosi na unapređenje termičkog omotača u okviru stambenih zajednica. Mi smo na konkursu imali prijavljenih pet stambenih zajednica i svih pet su prošli na konkursu. U toku realizacije samog projekta, došlo je do povećanja cena na tržištu usled situacije u Ukrajini i stambene zajednice nisu bile u mogućnosti da nadoknade tu razliku u ceni.  Danas smo zajedno tu sa našim partnerima iz USAID – a, kojima se zaista mnogo zahvaljujemo što su prepoznali situaciju u kojoj se našao Grad Valjevo, konkretno stambene zajednice i nadamo se da će ova saradnja koju smo uspostavili do sada biti nastavljena i u budućnosti, na ovakvim ili sličnim projektima“, poručio je zamenik gradonačelnika grada Valjeva Nemanja Petrović.

 

Sanacija stambenih zgrada predviđa postavku termo izolacije i zamenu ulaznih vrata i prozora na zajedničkim prostorijama, a kako je navedeno na današnjem potpisivanju, u narednom periodu postoji mogućnost za dodatne mere energetske efikasnosti, čime bi ove zgrade postigle još veće uštede.

Memorandume o dodeli bespovratnih sredstava potpisao je rukovodilac projekta “Bolja energija” Daniel Berg sa upravnicima zgrada i izvođačima radova, a ispred grada Valjeva, potpisivanju ugovora prisustvovali su zamenik gradonačelnika grada Valjeva Nemanja Petrović i Violeta Pavlović, rukovodilac Odeljenja  za imovinske poslove i opštu upravu.

„Veoma sam zadovoljan što danas potpisujem memorandume o razumevanju sa gradom Valjevom o završetku radova na rekonstrukciji pet višeporodičnih stambenih zgrada. „Bolja energija“ ima za cilj da pomogne Srbiji da smanji potrošnju energije kako na strani ponude (pre svega kod toplana), tako i na strani potražnje (prvenstveno za zgrade poput ovih). Zadovoljstvo nam je što blisko sarađujemo sa Ministarstvom energetike, koje je omogućilo bespovratna sredstva za rekonstrukciju stambenih objekata, ali su ga ograničeno iskoristile višeporodične stambene zgrade. Zgrade troše više od 40% ukupne energije u Srbiji, a mnoge višeporodične stambene zgrade su izuzetno neefikasne, troše i do 60% primljene energije. Smanjenje ovih gubitaka mora biti prioritet za unapređenje energetske bezbednosti Srbije i smanjenje tereta troškova energije za građane Srbije. Danas smo se dogovorili da sufinansiramo završetak fasada i zajedničkih vrata i prozora. Demonstrirajući potencijalne uštede, nastojaćemo da omogućimo povećanje nivoa donatorskog i privatnog novca za rekonstrukciju zgrada“, poručio je Daniel Berg, rukovodilac USAID-og projekta „Bolja energija“.

 

Ova aktivnost se sprovodi u saradnji sa gradom Valjevom i Ministarstvom rudarstva i energetike, a sve u cilju podrške građanima da realizuju mere energetske sanacije na stambenim zgradama.

„KrozNacionalniprogramenergetskesanacijestambenihzgrada, porodičnihkuća i stanovakojirealizujeUpravazafinansiranje i podsticanjeenergetskeefikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike, odnosnokroz programdodelesubvencijagrađanima, zagodinudanaputem trijavnapozivaobezbeđenoje daoko 20 000 domaćinstavadobijesubvencijezamereenergetskeefikasnosti i korišćenjaobnovljivihizvoraenergije.Usaradnjisameđunarodnimfinansijskiminstitucijama i donatorimaobezbeđenoje oko 70 milionaevrazanastavakrealizacijeprogramazaoko 100.000 novih domaćinstava. Angažovanje, učešće i doprinosUSAID-a je odsuštinskogznačaja, kakozasamprogram i lokalnesamouprave, tako i zagrađane, najviše zbogpodizanjasvestijavnosti o značajuenergetskeefikasnosti u stambenomsektoru. Zahvaljujem USAID-u  štosepriključiorealizacijiprojekta u Valjevu i tonapetstambenihzajednica i finansiraoradove u iznosuod 91.000 evra. Uprvojfaziovog projekta zamenjenasuulaznavrata i prozori, urađenajetermoizolacijazidova, što dovodi douštedeodčak 35%, tejeprojekcija  daćesedaljimradovimadoćidojoš većihušteda“, naglasio je pomoćnik  ministra rudarstva i energetike Milan Macura.

Projekat “Bolja energija” je petogodišnji projekat kojim USAID nastoji da poboljša energetsku efikasnost u sistemima daljinskog grejanja i stambenim zgradama, kao i da podrži upotrebu obnovljivih izvora energije. Ovi napori imaju za cilj da doprinesu smanjenju potrošnje energije i emisije štetnih gasova, kao i smanjenju zavisnosti Srbije od fosilnih goriva kroz realizaciju pilot projekata.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *