Radovi na uređenju parking prostora u Karađorđevoj ulici i rekonstrukcija Ulice Miše Reljića

U  ovoj godini planom komunalne izgradnje visina predviđenih sredstava u budžetu  grada Valjeva  iznosi  1.144.950.000 dinara. Plan komunalne izgradnje ima 7 elemenata programa : komunalnu delatnost, lokalni ekonomski razvoj, razvoj turizma, zaštita životne sredine, putna infrastruktura, socijalna dečija zaštita i razvoj sporta i omladine.

Za program sedam, organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, opredeljeno je  685.450.000 dinara. Pored redovnog održavanja koja su u okviru programa, ove godine opredeljeno je za investiciono održavanje puteva 100 miliona dinara, za rehabilitaciju gradskih ulica 70 miliona dinara, investiciono održavanje ulica 30 miliona dinara,  izgradnja ulica i parkinga 60 miliona dinara, što  podrazumeva izgradnju dva parkinga na Divčibarama. U toku je projektovanje, sredstva su opredeljena.

Po rečima rokovodioca Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu Branka Vukovića, uskoro će otpočeti radovi na izgradnji  parking prostora u Karađorđevoj ulici između broja 57-59.

„ Površina ovog prostora je 3.250m² i ukupna dužina saobraćajnice koja će biti obuhvaćena sređivanjem ovog dvorišta  je 277m. Radovi obuhvataju uklanjanje postojećeg betonskog kolovoza  i zamena kompletne kolovozne konstrukcije, izrada ivičnjaka i behaton ploča, atmosferske  kanalizacije, saobraćajne  signalizacije.  Igrališe će biti presvučeno  novim slojem asfalta, opremanje  i obeležavanje terena za basket, postavljanje koša, ozelenjavanje površina u dvorištu i postavlanje potrebnog mobilijara.  Investitor je grad Valjevo, vrednost ovih  radova  je 26.800.000 dinara sa PDV-om. Trenutno smo u postupku javne nabavke, čim se sprovede postupak, otpočeće radovi“, kaže Vuković.

Planirani su radovi u Dročininskoj i Ulici Jakova Nenadovića.  Vrednost  radova  procenjena je na 9 miliona dinara sa PDV-om.

„Planirani radovi podrazumevaju asfaltiranje košarkaškog terena dimenzija 15×14 m sa oivičenim ivičnjacima, postavljanje stubova sa strane kao nosača mreže za odbojku i tenis. Igralište će imati tri celine sa spravama za igru, postavljanje gumenih ploča na delu igraonice na otvorenom, pešačke staze od behatona, klupe i kante za otpatke i ozelenjavanje cele parcele, sadnja zimzelenog i listopadnog šiblja. To je katastarska parcela 10 19. Javna nabavka je u toku, čim se završi postupak javne nabavke, izabere izvođač, počinjemo sa radovima“, rekao je Vuković.

Planirana je i rekonstrukcija Ulice Miše Reljića u MZ Krušik. Investitor je grad Valjevo, procenjena vrednost radova  sa PDV-om  je 30 miliona dinara.

„Ukupna dužina saobraćajnice koja se rekonstruiše je 450 m, kao i spomen obeležje koje se nalazi iznad tržnice. Planirani radovi podrazumevaju izradu kompletne kolovozne konstrukcije, kao i proširenje  ulice. Novoprojektovana širina je 5 m sa izradom kompletne kolovozne rekonstrukcije u širini  proširenja, izrada  trotoara  širine 1,5m , parking mesta, ivičnjaka, odvodnjavanje, javna rasveta, saobraćajna signalizacija. Kod potojećeg spomen obeležja  uradiće se staza  od behatona, ivičnjaci,  klupe , ozelenjavanje , kao i parking mesta na prostoru ispod tržnice“, najavio je Vuković i dodao da je javna nabavka u postupku.

U okviru programa dva, opredeljeno je 240 miliona dinara, što podrazumeva utrošak elekeltrične energije za semafore, za javnu rasvetu, redovno održavanje javnog osvetljenja, redovno održavanje javnih satova i investiciono održavanje javnog osvetljenja.

Program tri – lokalni i ekonomski razvoj, opredeljeno je 99.900.000 dinara, a podrazumeva izgradnju ulica u Privrednoj zoni, projektovanje ulica u Privrednoj zoni , izgradnja kružnog toka, izrada projektno-tehničke dokumentacije  za izgradnju saobraćajnice  kroz Privrednu zonu.

Program šest je zaštita životne sredine, gde je opredeljeno 66.500.000 dinara za kišnu i fekanu kanalizacionu mrežu , postrojenje za preradu otpadnih voda u Privrednoj zoni, izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja u Privrednoj zoni, izradu  projektno-tehničke dokumentacije za postrojenje za preradu otpadnih voda, fekalne kanalizacije na Divčibarama. Za izgradnju kišne i fekalne kanalizacione mreže opredeljeno je 6 miliona dinara za Vukovarsku i Suvoborsku ulicu .

„Na programu 14 za razvoj sporta i omladine opredeljeno je 31.500.000 dinara za ovu godinu. Od toga je za  izgradnju i rekonstrukciju dečijih igrališta u stambenim naseljima i javnim površinama opredeljeno 27 miliona dinara. Za usaglašavanje postojećih igrališta sa pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta izdvojeno je 18 miliona dinara i usluga sertifikacije dečjih igrališta od strane imenovanog tela  koje ispunjava zakonske uslove, a sve u skladu sa pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta opredeljeno je 2 miliona dinara. Sva igrališta koja su van standarda moraju da budu usaglašena.  U prošloj godini smo usaglasili tri postojeća i izgradili 14 novih igrališta“, istakao je Vuković.

V.K.

Total
0
Shares
Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Related Posts