Razvojno savetovalište i Savetovalište za mlade Doma zdravlja

Gradske vesti

U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja Valjevo već 15 godina funkcionišu Razvojno savetovalište i Savetovalište za mlade. Imajući u vidu probleme u psihomotornom razvoju dece, kao i sve veće izazove koje savremeni način života i digitalno doba donose pred mlade ljude, Dom zdravlja želi da afirmiše rad svojih savetovališta, kako bi zdravstveni radnici i saradnici pružili podršku što većem broju dece, mladih i njihovih roditelja.


Savetovališta funkcionišu radnim danima od 7 do 15 časova, a telefon za zakazivanje je 014 315 0099. Zakazivanje prvenstveno važi za Savetovalište za mlade, dok se u Razvojno savetovalište, koje se odnosi na najmlađi uzrast, deca upućuju od pedijatra.


Cilj rada Razvojnog savetovališta u Dečjem dispanzeru jeste blagovremeno otkrivanje dece sa faktorima rizika po razvoj, intenzivna kontrola i praćenje razvoja te dece i odgovarajuća terapija. Stručni tim savetovališta čine: pedijatar, defektolog, logoped, psiholog, pedagog i medicinska sestra.
„Izuzetno je važno da se potencijalni poremećaj otkrije na vreme, kako bi se pristupilo multidisciplinarnom lečenju. To mogu biti poremećaji vida, sluha, razvoja govora, psihomotornog razvoja, mentalnog zdravlja, socijalnog kontakta… Možemo reći da je u poslednje vreme povećan broj dece koja kasnije progovore, koja imaju probleme u socijalno-emotivnom kontaktu sa okolinom, zaostaju u psihomotornom razvoju. Veoma je važno prepoznati problem, a onda uključiti naše kolege, stručnjake različitih profila. Dosta sarađujemo sa vrtićima i školama, njihovim vaspitačima, pedagozima, razrednim starešinama, zajednički organizujemo tribine u školama. Što se tiče roditelja, ima onih koji su zabrinuti čak i ako dete nema veliki problem, a ima i takvih koji zataškavaju situaciju. Na nama je da roditelje na vreme uključimo u preglede i što pre krenemo s terapijom, jer se puno dece potpuno izleči. Po potrebi deca se upućuju na tercijarni nivo zdravstvene zaštite“, kaže dr Valentina Marković, načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja Valjevo.


Savetovalište za mlade u Školskom dispanzeru fokusirano je na uzrast od 10 do 18 godina. Bavi se širokim spektrom problema mladih: prevencija negativnog ponašanja, vršnjački pritisak i verbalno nasilje, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, alkohola, zloupotreba društvenih mreža, koncentracija za učenje, porodični odnosi i druge dileme adolescentskog doba.
„Pre svega, tu je period puberteta i krize identiteta, kada je jako teško naći pravi pristup i zadobiti njihovo poverenje, a važno je prevenirati poremećaje ponašanja u samom startu. Pomoć je najčešće potrebna u međusobnim odnosima u kojima se pojavljuje negativan vršnjački pritisak, omalovažavanje, neprihvatanje, nerazumevanje. U tom uzrastu mladi žele da budu prihvaćeni, da budu deo neke grupe ili zajednice. Zbog uklapanja u sredinu posežu za stvarima koje ne bi želeli, kao što je zloupotreba psihoaktivnih supstanci, konzumiranje alkohola, rano stupanje u seksualne odnose itd. Imaju manjak samopouzdanja, a nemaju uvek s kim da razgovaraju. Savetodavnim radom mladi se osnažuju za to kako da se nose sa problemima, podstičemo ih na pozitivne vrednosti i zdrave stilove života. Bitno je da se mladi ne osećaju usamljeno i stigmatizovano, da budu svesni da postoje stručnjaci koji su spremni da ih saslušaju i podrže“, zaključuje Iva Jevtić, diplomirani pedagog Doma zdravlja.
U stručnom timu Savetovališta za mlade su pedijatar, psiholog, pedagog i medicinska sestra. Započeta je saradnja sa Valjevskom gimnazijom, u planu je i sa ostalim srednjim, ali i osnovnim školama, kao i širom lokalnom zajednicom.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *