Sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

Na 59.sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti.
Za sufinansiranje mera energetske efikasnosti opredeljeno je 40 miliona dinara, od čega je 20 miliona dinara opredelio grad Valjevo, a 20 miliona dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti. Ovim pravilnikom predviđene su sledeće mere energetske efikasnosti:

 • zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove – udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV – om;
 • postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 5o% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 210.000,00 dinara sa PDV – om;
 • postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 5o% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV – om;
 • postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 5o% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 150.000,00 dinara sa PDV – om;
 • nabavka i instalacija kotlova na biomasu ( drvni pelet, briket, sečka ), grejača prostora ili zamena postojećeg grejača prostora ( kotao ili peć ) efikasnijim, za porodične kuće i stanove – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV – om;
 • zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove ( za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom za zamenu postojećeg grejača prostora ) – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV – om;
 • zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade, ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priključi na daljinski sistem grejanja – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV – om, pomnoženo sa borjem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi;
 • nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema ( grejač prostora ili kombinovani grejač ) za porodične kuće – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV – om;
 • nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 50% vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maskimalno 140.000,00 dinara sa PDV – om.

Korisnici sredstava su direktni korisnici,odnosno privredni subjekti i oni su dužni da korisnicima isporuče materijale i opremu odgovarajućeg kvaliteta i izvrše usluge u skladu sa odredbama ugovora u dogovorenim rokovima, kao i krajnji korisnici bespovratnih sredstava, odnosno domaćinstva i stambene zajednice.
Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva.

Takođe, donet je Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.
Ovim pravilnikom će se realizovati sledeće mere energetske sfikasnosti:

 • nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 420.000,00 dinara;
 • unapređenje termotehničkog sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
 1. ugradnje elektronski regulasanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50 % od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV – om, a maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV – om po cirkulacionoj pumpi.
 2. opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu ( kalorimetri, delitelji toplote, termostatski ventili ) za stanove. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV – om, maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV – om po kalorimetaru, 1.000,00 dinara sa PDV – om po delitelju toplote i 1.500,00 dinara sa PDV – om po termostatskom ventilu.

Korisnici sredstava su takođe direktni korisnici, odnosno privredni subjekti, kao i krajnji korisnici sredstava – domaćinstva i stambene zajednice.
Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, koja će imati 13 članova.

Total
0
Shares
Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Related Posts