Табашевић: Буџет града Ваљева за 2023. годину

Gradske vesti Najnovije vesti

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину, текући приходи буџета града планирани су у укупном износу од 4.146.100.000 динара. То су приходи који се највећим делом остварују од пореза, такси и накнада. У односу на основну Одлуку о буџету града за 2022. годину, наведени приходи увећани су за 594.100.000 динара, односно за 16,73%, док су у односу на Други ребаланс буџета града за 2022. годину увећани за 217.783.236,64 динара, односно за 5,54%.

„Укупна буџетска средства, Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину планирана су у износу од 4.576.000.000 динара. У односу на основну Одлуку о буџету града за 2022. годину, увећана су за 609.000.000 динара, односно за 15,35%, док су у односу на Други ребаланс буџета града за 2022. годину увећана за 175.345.000 динара, односно за 3,98%.

Најзначајнији приход за буџет града Ваљева у 2023. години, као и претходних година, је порез на зараде. Овај приход планиран је у износу од 2.025.000.000 динара и чини 44,25% средстава буџета града. Највећи изворни приход буџета града у 2023. години је приход од пореза на имовину, планиран је у укупном износу од 381.000.000 динара и чини 8,33% укупног буџета. Приходи из трансфера од Републике планирани су у складу са Упутством Министра финансија за припрему буџета локалне власти за 2023. годину у износу од 388.041.000 динара“, објаснио је руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић.

Средства из осталих извора планирана су у укупном износу од 104.233.000 динара.

По његовим речима укупна јавна средства, Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину планирана су у износу од 4.680.233.000 динара. У односу на основну Одлуку о буџету града за 2022. годину, увећана су за 648.249.190 динара, односно за 16,08%, док су у односу на Други ребаланс буџета града за 2022. годину увећана за 190.520.900,57 динара, односно за 4,24%.

Расходи и издаци који се финансирају из текућих прихода и примања и пренетих неутрошених средстава буџета планирани су у укупном износу од 4.576.000.000 динара. Расходи и издаци из осталих извора планирани су у укупном износу од 104.233.000 динара. Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 4.680.233.000 динара.

„Ако посматрамо програмску структуру буџета, најзначанија издвајања у 2023. години планирана су за област саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 17,73% средстава буџета, предшколског васпитања 16,06%, опште услуге локалне самоуправе 16,29% и комуналне делатности 11,92% средстава буџета града.

Поред значајних инвестиционих пројеката, као што су доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ ”Милован Глишић” у комбиновану дечију установу и реконструкција објекта пијаце, за 2023. годину планиран је наставак улагања у унапређење привредне зоне,  мере подршке руралном развоју, улагања у развој туризма и друга улагања која доприносе општем развоју града и стварању што бољих услова за живот грађана.

Приоритет града, као и ранијих година, је област заштите животне средине. У циљу побољшања квалитета елемената животне средине, град ће и у 2023. години конкурисати за средства која додељују Министарство за заштиту животне средине и Министарство рударства и енергетике. На тај начин обезбедиће се значајна додатна средства пре свега за прелазак домаћинстава на еколошки прихватљив енергент, али и за реализацију других активности чијом реализацијом ће се постепено стварати услови за све квалитетнији ваздух и чистији град“, истакао је Жељко Табашевић.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *