Uslovi za prijavljivanje za Nagradu grada Valjeva

Gradske vesti

Kao i prethodnih godina, na svečanosti povodom proslave Praznika grada Valjeva – 20. marta biće nagrađeni pojedinci, grupe za zajedničko delo ili pravna lica, koji su se rezultatima izdvojili u određenoj oblasti svoga rada.  Nagrada se dodeljuje za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara do 31. decembra godine, koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje.

Izuzetno, nagrada se može dodeliti za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti za koju se nagrada dodeljuje.

„Nagrada se dodeljuje u 14 oblasti , to su: privreda, poljoprivreda, obrazovanje i vaspitanje, stvaralaštvo i postignuća učenika i studenata, nauka, inovacija i pronalazaštvo, urbanizam i arhitektura, zaštita životne sredine, medicina i briga o zdravlju, socijalna zaštita i humanitarni rad, humanost, umetnost i kultura, čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja, informisanje i društveno angažovanje i sport.

Dakle u tih 14 oblasti se dodeljuje po jedna nagrada, znači ukupno 14 nagrada, s tim što Odluka o dodeli nagrade grada Valjeva dozvoljava da ne mora da bude dodeljena za svaku oblast po jedna nagrada, ali zato u jednoj oblasti može biti dodeljeno najviše dve nagrade. Tako da kada se predlaže kandidat potrebno je to uraditi u pisanoj formi, dostaviti sve podatke na pisarnicu Gradske uprave grada Valjeva sa obrazloženjem, znači ne samo ime i prezime kandidata, nego šta je to vredno da predloženi kandidat dobije nagradu grada Valjeva, a uopšte nije loše ako se dostave i različiti dokazi poput uverenja, sertifikata, diploma, da bi komisija i posle Skupština imali uvid u tu dokumentaciju i olakšali proces odlučivanja. Predlog za svaku oblast utvrđuje Komisija za dodelu nagrade. Nova komisija je izabrana na sednici Skupštine grada Valjeva u decembru mesecu i čini je 11 članova, to su tri odbornika i osam stručnjaka iz različitih oblasti”, rekla je dr Zorica Jocić, predsednik Komisije za dodelu Nagrade grada Valjeva.

Kandidati treba da budu državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Valjeva ili su imali prebivalište na teritoriji grada Valjeva, u periodu dužem od 10 godina. Rok za podnošenje predloga je 16. februar 2023. godine. Konačnu odluku o dodeli nagrade grada Valjeva na predlog Komisije donosi Skupština grada Valjeva.

/redakcija/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *