Usvojen Plan detaljne regulacije za izradu turističkog komplesa „Karitas“ na Divčibarama

Gradske vesti

Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa “Karitas Valjevo”, u delu  naseljenog mesta Divčibare, usvojila je Skupština grada Valjeva na današnjoj sednici.

Inicijativu za donošenje  odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa “Karitas Valjevo” u delu  naseljenog mesta Divčibare, podnelo je Udruženje za oblast ostvarivanja  – socijalno-zdravstvenih i humanitarnih ciljeva „Karitas Valjevo”, sa sedištem u Valjevu. Izradu plana finansirao je podnosilac inicijative za izradu planskog dokumenta, a obrađivač Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa “Karitas Valjevo” u delu  naseljenog mesta Divčibare je “ARHIPLAN” d.o.o Aranđelovac.

Planski osnov za izradu ovog plana je planski dokument šireg područja Prostorni plan grada Valjeva („Službeni glasnik grada Valjeva“ br.3/2013). Prostornim planom grada Valjeva određene su smernice za izradu urbanističkih planova i sprovođenje Prostornog plana. Propisana je izrada Plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju zone, kompleksa ili lokaliteta za industriju i MPS (mala i srednja preduzeća), objekat u funkciji poljoprivredne proizvodnje, turizam i kuće za odmor, predviđena je obaveza izrade plana detaljne regulacije. Objekti turističke namene mogu da se grade u novim zonama turističke namene u turističkim naseljima, naseljima sa specifičnom turističkom funkcijom i kompleksima utvrđenim na osnovu odgovarajućeg urbanističkog plana.

U skladu sa postupkom izrade planskih dokumenata propisanim zakonom i pravilnikom nosilac izrade planskog dokumenta Gradska uprava grada Valjeva -Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine organizovalo je u saradnji sa Komisijom za planove, rani javni uvid u Elaborat koji se priprema u početnim fazama izrade planskog dokumenta.

Predmet ranog javnog uvida jeste Elaborat koji se priprema u početnim fazama izrade planskog dokumenta. Elaborat za rani javni uvid – kao osnovna konceptualna planska razvojna rešenja koja se odnose na uslove, mogućnosti i ograničenja građenja na pojedinačnim katastarskim ili građevinskim parcelama sadrži tekstualni i grafički deo.

Na Elaborat koji je u pripremljen u početnim fazama izrade predmetnog planskog dokumenta, a koji je izložen u toku ranog javnog uvida  nije bilo primedbi niti sugestija od strane zainteresovane javnosti.

Izvor:va014.info/redakcija/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *